Соңғы жаңартулар: 17/04/24ж.

ISSN 2409-4498

Қолжазбаларға қойылатын талаптар

РЕДАКЦИЯҒА МАҚАЛА ЖОЛДАУ КЕЗІНДЕ КЕЛЕСІ РӘСІМДЕУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ЖҮЙЕЛІЛІКТІ САҚТАУ ҚАЖЕТ:

 

Индекс УДК:

Индекс УДК жеке сол жақ жолға қойылады.

 

Авторлар туралы мәліметтер тақырып алдында жазылады:

  • Автордың аты-жөні (аты-жөні және тегі);
  • Ғылыми атағы, ғылыми дәрежесі;
  • Қызметі немесе мамандығы;
  • Жұмыс орны (ұйым немесе мекеме атауы, елді-мекен атауы);
  • Елдің атауы (шетелдік авторлар үшін).

 

Жарияланатын мақаланың тақырыбы:

Жарияланатын материал атауына тармақ, тармақша, цикл атауын енгізуге жол берілмейді.

 

Тақырыпша деректері:

Жарияланатын материал типі туралы мәлімет, соның ішінде шолу жарияланымдарында «Әдеби шолу», «Шолу...» тұжырымдары жарияланатын материалдың тақырыбынан кейін орналастырылады.

Резюме:

Резюме жарияланатын материал мәтінінің тілінде жазылады және мәтін алдында тақырып және тақырыпша деректерінен кейін орналастырылады. Түпнұсқа мақалалар үшін резюме келесі қысқаша бөліктерден құралуы керек: зерттеу мақсаты, әдістері, нәтижелері, тұжырымдары.Әрбір мақалаға резюме қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде берілуі керек. Орыс тіліндегі резюме (егер мақала орыс тілінде болса) мәтін алдына орналастырылады, қазақ және ағылшын тілдерінде - мәтін соңына қойылады. Тиісінше қазақ тіліндегі резюме қазақ тіліндегі мәтін алдына орналастырылады, орыс және ағылшын тілдерінде - мәтін соңына қойылады. Әрбір резюмеде негізгі сөздер бар болуы керек(3—тен 6-ға дейін). Резюме мәтіні барынша ақпараттандырылған және бастысы сіздің жұмысыңыздың негізгі нәтижелерін бейнеленуі керек. Резюменің оңтайлы көлемі-2/3 беттен 1 бетке дейін. Резюме жазар алдында, оқырмандардың көпшілігінің сіздің мақалаңызбен танысуы мақала атауы мен Резюмені оқумен аяқталатындығы туралы есіңізде болсын. Сондықтан Резюмеге өте маңызды жұмыс ретінде көңіл бөліңіз. Әсіресе резюменің ағылшын тіліне білікті түрде аударылуына ерекше назар салыңыз.

 

Негізгі сөздер

Негізгі сөздер жарияланатын материал мәтінінің алдында міндетті түрде тақырып атауынан кейін жеке жолда жазылады.

 

Мәтін:

Түпнұсқа мақала кіріспеден, материал сипаттамасынан және зерттеу әдістерінен, нәтижелерден және оларды талқылаудан, тұжырымнан немесе қорытындыдан құралуы керек.

 

Мақала соңындағы библиографиялық тізімдер:

Мақала соңындағы библиографиялық тізім тақырыбына «Әдебиет тізімі» атауы қолданылады. Тізім жарияланған материал мәтінінен кейін орналастырылады. Тізімдегі барлық сілтемелер дәйекті түрде нөмірленеді және мәтінде аталу реті бойынша орналасады. Мақала мәтініндегі библиографиялық сілтемелер әдебиет тізіміне сәйкестіліктегі нөмерлермен төрт бұрышты жақшаларда беріледі. Әдебиет тізімін ГОСТу 7.1– 2003 сәйкес рәсімдеу қажет.

 

Безендіру:

Мақала мөлшері 12, 1,5 интервал арқылы TimesNewRoman шрифтімен жазылуы керек. Файл форматы –MicrosoftWord (ұлғаю*.doc).

 

Мақала көлемі:

Түпнұсқа мақалалар мен лекциялар көлемі, кестелер, суреттер, әдебиеттер тізімін және резюмені қосқанда 10 беттен, шолушы мақалалар 15 беттен аспауы керек. Жеке хабарламалар мен белгілер 5 беттен аспауы керек.

 

Байланыс ақпараты:

Мақалада редколлегия авторлармен жазбаша хат алмасуы үшін олардың телефондары, пошталық индексі бар мекенжайлары, электронды мекенжайлары көрсетілген авторлар туралы ақпарат болуы керек.

 

Мақаланы қысқарту:

Мақала автормен тыңғылықты түрде салыстырылып тексерілуі қажет. Сөздерді, есімдерді, атауларды (көпшілік мақұлдаған қысқартылған өлшемдерді, физикалық, химиялық және математикалық мөлшерлер мен терминдерден басқа) қысқартуға тыйым салынады. Қысқартылған сөздер, терминдер мәтінде алғаш қолданғанда толық жазылады. Резюмеде көпшілік мақұлдаған қысқартулар ғана болуы мүмкін.

 

Суреттерге қойылатын талаптар:

Мақалада пайдаланылатын барлық суреттер нөмірленген және қол қойылған болуы керек. Мәтінде әрбір сурет туралы ескертілуі керек. Сурет файлының форматы – TIFF (кеңейту *.tif). Сурет орындалған бағдарламалар– CorelDRAW 7,8 және 9, FreeHand 8 және 9. Режим – bitmap (биталық карта – қара – ақ бейнеде көмескі түсте болмауы қажет). Рұқсат етіледі – 600 dri (қара-ақ және жіңішке сызықтар үшін), 300 dpi кем емес (түрлі-түсті суреттер, фотолар және сұр элементтер бар суреттер үшін). Редакцияға басқа баспаларда жарық көрген немесе басқа да редакцияларға жолданған жұмыстар қабылданбайды. Редакция жоғарыда аталған ережелердің бұзылуымен рәсімделген мақаларды жарияламау, рецензияламау, авторларға мақалаларды қайтармау құқығын өзіне қалдырады. Мақалаларда келтірілген дәрілердің дозаларына, формулаларға, сандық көрсеткіштерге мақала авторлары жауапты болып табылады. Редакция сонымен қатар мақаланы және иллюстрациялық материалды қысқарту және редакциялау құқығын өзіне қалдырады. Барлық мақалаларға рецензия жазылады.

Стандарт по информации и издательскому делу ГОСТ 7.5- 98

Стандарт по информации и издательскому делу ГОСТ 7.1-2003

 

 
 

2013 - 2022 © Қазақ Нейрохирургтар Ассоциациясы қоғамдық бірлестігі, Қазақстан, 010000, Астана қ. Тұран даңғылы, 34/1 тел.: (7172) 51-15-97 kazneuro@gmail.com Жарияланған материалдарды редакцияның жазбаша келісімінсіз қайта басып шығаруға жол берілмейді. Қайта басып шығару кезінде журналға міндетті түрде сілтеме жасалуы керек.

MegaWeb.kz
бойынша өңделген